Sứ mệnh - Tầm nhìn


 Tầm nhìn:

Trở thành một doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực thương mại điện tử
Xây dựng thương hiệu mạnh Vinashoping tại thị trường Việt Nam và quốc tế

 Sứ mệnh:

Cung cấp hàng hóa dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, luôn đặt khách hàng vào trung tâm
Cân bằng lợi ích: khách hàng, đối tác, nhà đầu tư, người lao động
Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, tạo cơ hội cho mỗi thành viên của công ty
Quan tâm đến lợi ích chung của xã hội

Back to top